Bierzmowanie - Parafiaruze.pl

Przejdź do treści

Bierzmowanie

Bierzmowanie
Jezus przed swym publicznym wystąpieniem został „namaszczony” Duchem Świętym. Podobnie Kościół Chrystusowy, zrodzony na krzyżu, otrzymał w dniu Zesłania Ducha Świętego „Moc z wysokości”. Każdy ochrzczony, gdy dorasta, otrzymuje w sakramencie bierzmowania siedem darów Ducha Świętego (mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń boża). W sakramencie bierzmowania chrześcijanin zostaje powołany do odpowiedzialności za Kościół i za innych ludzi. Jest powołany do apostolstwa i odważnego wyznawania Chrystusa swoim życiem. Dlatego też bierzmowanie nazywane jest sakramentem dojrzałości chrześcijański. Sakrament bierzmowania udzielany jest zazwyczaj przez biskupa, który może delegować dowolnego prezbitera.
Krok po kroku:

  • Krok 1         
Katecheza  szkolna stanowi pierwsze przygotowanie do sakramentu. Wstępną decyzję o  dopuszczeniu do przygotowania podejmuje katecheta, który na co dzień  pracuje z młodzieżą.

  • Krok 2          
Katecheza  parafialna stanowi najważniejszy etap przygotowania. Obejmuje  celebracje liturgiczne, udział w nabożeństwach pierwszopiątkowych  połączonych z sakramentem pokuty, spotkania formacyjne.

  • Krok 3         
Bardzo  ważnym składnikiem jest aktywne życie sakramentalne.Byłoby dobrze  podjąć postanowienie o regularnej spowiedzi i częstym uczestnictwie we  Mszy i Komunii Świętej.
           
  • Krok 4    
Zakończenie  procesu przygotowania powinno być zwieńczone egzaminem, podczas którego  kandydaci potwierdzają odpowiedni stopień znajomości prawd wiary.
       
  • Krok 5   
Kandydaci  winni zadbać o wybór odpowiednich świadków. Zaleca się, by świadkiem  był/a ktoś z r-ców chrzestnych, ewentualnie dorosłe rodzeństwo, a więc te  osoby, które uczestniczyły w przekazywaniu wiary. Niestety, wg postanowień KPK (kan. 892 i 893, oraz postanowienia Episkopatu Polski) świadkami bierzmowania nie mogą być rodzice bierzmowanego/nej.



Potrzebne dokumenty:

  • Metryka chrztu         
Sakrament  bierzmowania może przyjąć tylko osoba ochrzczona. Fakt chrztu zapisany  jest w księgach metrykalnych parafii, w której został on dokonany.  Dlatego też osoba, która chce przyjąć bierzmowanie, powinna pobrać z  parafii, w której została ochrzczona, świadectwo chrztu (metrykę) i  dostarczyć ją do proboszcza parafii, w której odbędzie się bierzmowanie.  Jeśli bierzmowanie będzie udzielane w parafii chrztu, pobieranie  metryki nie jest konieczne.

  • Prośba o udzielenie sakramentu          
Zgodnie  z obowiązującą w diecezji płockiej instrukcją ks. bp. Romana  Marcinkowskiego, dotyczącą przygotowania do bierzmowania, kandydaci  powinni osobiście napisać prośbę o udzielenie tego sakramentu. Należy w  niej napisać o motywach przystąpienia do bierzmowania oraz uzasadnienie  wyboru patrona.

  • Zaświadczenie o przygotowaniu       
Do  bierzmowania może przystąpić jedynie osoba odpowiednio do tego  przygotowana. O formie przygotowania oraz sposobie jego sprawdzenia  decyduje proboszcz. Chcąc przyjąć bierzmowanie poza własną parafią,  należy okazać zaświadczenie od swojego proboszcza, potwierdzający fakt  właściwego przygotowania.

  • Dokument informacyjny    
Przed  przystąpieniem do sakramentu kandydaci otrzymują specjalny dokument  (potocznie nazywany „kartką do bierzmowania”), na którym znajdują się  m.in. dane personalne, data i numer aktu chrztu oraz informacje  dotyczące bierzmowania. Dla szafarza sakramentu jest to znak, że dana  osoba przeszła przygotowanie i może przyjąć sakrament. Dokument ten  należy zwrócić duszpasterzowi tuż przed przyjęciem sakramentu.


Kancelaria Parafialna
Parafia Św. Piotra i Pawła w Rużu
Ruże 3,  87-645 Zbójno
Kancelaria czynna: od pon. do piątku po Mszach św.
W sprawach pilnych proszę dzwonić:
502  234  211
E-mail: kancelaria@parafiaruze.pl
Wróć do spisu treści